HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 18

JPEG (Deze pagina), 614.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

l
16
het zeker deze schrijver. llij zegt (‘): vwil rnen een vast
punt aannemen, dan moet men zeggen, dat met onze zoo-
genaanide concentratie het tijdperk der OCl%.Il'l3,7S” (een oelama
- is een persoon «/die als autoriteit geldt op het gebied van
godsdienstige wet en leer"` Sn. H.) »/begon .... krachtiger
dan vroeger klonken toen hunne vervvijtingen (aan hen die ia,
zich wilden onderwerpen aan ons gezag) . . . «« «/ Wat vroeger
tot uw verontschuldiging aanvoerdet, zoo heette het, is nu
l aan ieder gebleken een ijdel woord te zijn: wij staan niet
tegen 0V€T111{LGlll3.// zz
De Atjehers zitten onder de macht van de ()6l{l.lI1H,7S
die zij niet aandurven hln zoude nu een krachtig oflensief
geen succes hebben? Suouciï lï[UR.G](,()NJ`E zegt: ~Zeker is
het echter, dat een groot en solide deel van het Atjehsche
* volk zich verheugen zon, indien wij de oelania-partij, die
l thans het roer in handen heeft, afdoende ten onder
l braehten.°°
hln, wat wij reeds niet het energiek optreden van VAN
, een llnwonn bereikt had<len, nioge uit de onderstaande
woorden blijken (3): t
( «/Deze van den aanvang af verzoeningsgezinde heden"
Z (nl. zij die zich a.an de Kern peu ni wilden onderwerpen)
maakten zich door hunne houding bij de eerste en tweede
expedities, hunne landgenooten gebaat, vm de zfocá/en
E van Gcncmal VAN Dun Hn1J1>nN begon {Ze szfezzzzziizqjyhqcvzs ám M
· le ve2·ócz‘c1·c2z«« (ik cursiveer) r/maar later en vooral nu is zij
y zoo ongunstig 1nogelijk.” En verder (á): . .. . ~vooral de
tochten onzer troepen door de bovenlanden deden de over-
: (I) De Atjehors Dl. l blz. lëàlä en l8-l.
l (2) De Atjeliers, l)l. l, blz. l‘J7.
(3) lbid blz. l77.
_ (4) lbid blz. 18l. "
l
l
l