HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 16

JPEG (Deze pagina), 600.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

>
I
14i
` vijanden, was schitterend geweest. Het ligt buiten ons
bestek die te beschrijven. Zij duurde van 4« Maart tot 19
April, en de belegerden hadden in dien tijd op 543 man
· (Waaronder slechts 370 geweerdragenden) een verlies van
101 1113.11 (39 dooden en 62 gewonden).
Alleen hier het oordeel medegedeeld van een vreemden,
ditmaal een Franschen, schrijver, in de nltevue Militaire (
de l°Etranger” van Juli ll., over die verdediging:
.... nnous voyons une sorte de mauvais blockhaus, in-
ilamable comme un jouet d”enfant, dominé de toutes parts,
à portée du fusil, par une ceinture de hauteurs, résister
pendant sept semaines avec une petite garnison de 300
combattants, à plusieurs milliers d`ennemis braves et bien
armés. En présence de pareils faits, (') on ne saurait trop
g aiiirmer la vérité de cette boutade, malgré sa forme para-
l doxale: U «»1l convient d°employer plus de temps et de soin
{ à choisir le gouverneur d°une place qu°a construire la place
_, elle-même. M H
r
‘ Thans zij nog eens de aandacht gevestigd op hetgeen ik
als inleiding tot deze beschrijving van de Chitral­expeditie
. heb gezegd. Zelfkennis is moeilijk, het breken met /wsleur/« ,,.,
i eveneens. Toch is zelfkennis het eenige middel om verbe-
tering te brengen daar waar zulks noodig is. Reeds meer
·· dan 10 jaren geleden (188%) had het aanbod van Enge-
` land om ons tegen Tenom te helpen ons tot nadenken
(‘) De schrijver had, vooraf, gewezen op de treurige houding der
Chineezen bij de operaticn nabij Port­Arthur.
i