HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 15

JPEG (Deze pagina), 642.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

i3
4 Uivrim-KHAN vluchtte naar Afghanistan, Snicii.-Arzun naar
Dir. Beiden werden gevangen genomen.
Het krachtig offensief der Engelschen was met het schit-
terendste succes bekroond geworden. Duizenden en nogmaals
M duizenden, die bij een eenigszins weifelende houding der
._, Engelschen, zich zouden hebben aaneengesloten en alsdan
een indrukwekkende macht zouden hebben gevormd, werden
nu in zóó korten tijd onderworpen, dat de stoutste ver-
wachtingen werden overtroffen. Alleen door de gezonde en
i eenig juiste beginselen van oorlogvoering toe te passen
heeft Low voorkomen dat Chitral, Bajaur en Swat voor
Engeland werden, wat Atjeh voor Nederland is geworden.
In nog geen volle drie weken was de veldtoeht beslist!
Hooren wij nu nog, niet wat de Engelschen zelf over dien
uitslag zeggen, doch wat vreemden daaromtrent getuigen.
De Deutsche Heereszeitung van 21 Augustus ll.
zegt: 1/Die ebenso umsichtig angelegte, wie
energisch und geschickt durchgeführte Opera-
tion hatte zu einem glanzenden Erfolg gefiihrt.
' Tschitral war nach zwanzigtagigem Feldzug in den llanden
der Englanderw
- Trouwens, algemeen werd hulde gebracht aan het militair
beleid van den Engelschen bevelhebber.
"l_ _ __ ___á -4--
Nu de oorlog beslist was, behoefde de marscli naar
Ghitral niet te worden geforceerd. Den ISCH Mei l>er<­il<tc
de hoofdmacht deze plaats, alwaar Low dadelijk na zijn
intocht eene revue hield over de vereenigde Britsehe troepen. 4
De verdediging van het fort Chitral, door een handvol
soldaten , onder kapitein Townsnnnn , tegen duizenden