HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 11

JPEG (Deze pagina), 681.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

9
weging. Ook van Gilgit uit rukte een Engelsche colonne
naar Chitral op. Deze colonne, onder Kolonel KP]LT4Y, telde
echter slechts 200 man, doch zoude door de reeds genoemde
Engelsche posten worden versterkt.
De hoofdmacht der Engelschen stond onder het bevel
l van Generaal Sir Ronnivr Low, die reeds in Afghanistan
(1878-80) en in Birma (1885-83) zich als een waar
veldheer had doen kennen. (In Afghanistan o. a. door den
“ beroemden marsch naar Kandahar).
l Het gold nu, zoo spoedig mogelijk naar Chitral op te
rukken ter ontzetting van de verdedigers van het fort aldaar.
De eerste hevige tegenstand werd ondervonden bij den
Malakandpas in het gebied der Swatis i 25 kilometer van
de Engelsche grens. De 3 passen van Malahand, Shahkot
en Mora werden door 10.000 Swatis verdedigd; niet alleen
met geweervuur, doch ook met groote rotsblokken werden
de Engelschen bestookt. De hoofdaanval geschiedde tegen
den eerstgenoemden bergpas, die een hoogte heeft van
3500 voet. Na een hardnekkig gevecht, waarin de vijand
'U veel moed aan den dag legde, werd deze verdreven. De
Engelschen verloren 58, de Swatis ruim 500 dooden en
gewonden. April).
De overwinnaar rustte echter niet op de behaalde lau-
weren. Zoo ooit, dan is het zaak in een oorlog tegen een
E fanatieke, doch voor indrukken vatbare bevolking, den
1 verslagen vijand te vervolgen, hem niet tot bezinning te
laten komen en bij hem het gevoel zijner minderheid
levendig te houden. Om dit te kunnen doen is echter niet
l alleen een goed leger noodig doch ook een kundig, ener-
` giek en karaktervol veldheer aan het hoofd van het leger,
en eene goede organisatie van den aanvullingsdienst.
Low bestemde een derde gedeelte van zijn macht (de