HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 10

JPEG (Deze pagina), 659.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

8
UMRA-KHAN achtte nn het oogenblik gekomen, in troebel
water te vissohen. Hij rukte uit Bajaur op om `Ronmrrson
uit Chitral te verdrijven, en Engelands invloed aldaar voor
goed te fnuiken. Met het voortrnkken van U’MRA­1<HAN
trok gaandeweg de geheele bevolking van het Chitral-gebied, j
()Il(1€1'SHE1{-AFZUT4, zijne partij. Eene kleine Engelsche colonne I
van j 50 Sikhs onder kapitein Ross, die van Mastuj uit
nog trachtte Chitral te bereiken, viel in een bergpas nabij
Bnni in een hinderlaag, en werd op 1ét man na in de pan “
gehakt. Na deze daad van vijandschap, was voor Albion X
de tijd van afwachten afgeloopen.
Was reeds vroeger aan Unica--KHAN een ultimatum ge-
zonden om onmiddellijk het gebied van Uhitral te verlaten,
thans was de oo1·log, tot herstel van Engelands eer en tot
straf voor de daad van vijandschap, onvermijdelijk. Een
oorlog dus niet alleen tegen UMRA-1<HAN en zijne Staten
‘ doch ook tegen Chitral.
_ Tengevolge van de houding der ten getale van duizenden
oprukkende vijanden, achtte Dr. RoBEn·rsoN het raadzaam
zich met de kleine Engelsche krijgsmacht te Chitral, terug it"
te trekken in het fort, zijnde een vrij primitieve versterking
i aan de rivier Chitral of Kunar, ten Noorden van de stad.
(10 Februari).
Einde Maart zette de Engelsche expeditionaire macht,
van 144000 man (') zich te Peshawer en Nausher in be-
etappeplaatsen enkele kleine posten opgericht, die, na aftrek van de
‘ macht, die met Roennrson naar Chitral was getrokken, nog de navolgende
sterkte hadden. te Mastuj 254 man; te Ghizi ltltl man; te Gupis Ht) ii
man, te Gilgit 200 man, totaal ·j- 7Ht) man.
(l) 6 Engelsehe bataljons, (u Indische bataljons, 2 eskadrons guides,
1 Bengaalseh Cavalerie Regiment, 3 bergbatterijen en 3 sappenrcoiïr
pagnieën. Het geheel verdeeld in 3 brigades.
'