HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 641.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.79 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

l
rg
7
Heeft haar lokaal verkeer in Drenthe en Hannover al niet die drukte te wachten
die het in Friesland belooft. dan is dit voor de met het oog op transito ontworpen
lijn niet erger dan het gedeelte Arnhem-lümmerik der Ned. Rhijnspoorweg waar
evenmin of nog minder te wachten was. En toeli was dit gedeelte van dien weg de
oorzaak van zijnen bloei. want daardoor werd de verbinding met het Duitsehe spoor-
wegennet verkregen (Zie de Jaarverslagen der Bhijnspoorweg-maatschappij.)
De Bijlagen, waarnaar verwezen wordt, zijn:
A. Hoofdstuk Xl] van het Prov. verslag van Friesland over 1875. ·
B. Adres der liandelslirmas te Harlingen. in dato 28 Sept. 1875.
C. Id. Kamer van Koophandel » » >> 11 >> »
D. Brief van idem >> » 18 Aug. »
E. Verslag >> >> te Hoogeveen over >> ·
F. » » >> >> Harlingen >> »
G. Brochure over de lijn door A. KAPTIJN en J. H. GENT1s.