HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 685.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

iangs _,---,1ove 2,1, ...L oineier.
Van Groningen naar Salzbergen:
langs onze lij11 148 kilometer;
langs lhrhove 161 kilometer.
Van Assen naar Salzbergen:
langs onze lijn 120 kilometer;
j langs Meppel-Zwolle-Almelo 182 kilometer.
` Van Harlingen naar /Vl‘lllStOl`i‘ op de llannoversehe Bahn:
langs onze lijn 333 kilorneterg
la11gs lhrhove-Brenren 310 kilometer;
Waarbij komt dat de llannoversehe Bahn, zoo zij over Bremen vervoert 100
kilom., zoo zij over Salzbergen vervoert 158 1{ii()i1l., op haar eigen lijn blijlt.
V8111 Saizbergen naar Zee:
langs onze lijn 167 kilometer; j
langs Zutphen-Amerslbort­­A1nsterdan1 101 kiloineter;
langs Zutphen-~ AITlCl‘Si`OOI`13-~UtI'CUilt-1iOtt0l`däH1 210 kilometer.
Van Osnabrück naar Zee:
langs onze lijn 222 kilometer;
langs XVesel-.Boxtel-Vlissingen 370 kilometer; j
langs vV€SGi-BOX1Z€1-B1`€(lil.-Allt\’Cl`j)CIl 330 kilometer; A
· langs Salzbergen naar A1nsterda1n en Pvotterdzun als het voorgaande, wijl ,
Osnabrück-Salzbergen voor alle drie hetzelfde bijvoegt.
Vatten wij dit nu alles samen, dilll zien wij dat in waarheid het Noorden van
Nederland door deze lijn geheel wordt gebaat.
Want geheel Friesland (ill Drenthe, ja zelfs Groningen verkrijgt door haar (3011
kortere handelsweg naar het Zuiden e11 Oosten van ])11itsehla11d.
En bedenkt men daarbij dat l·Iarlingen eene altijd opene i1tl.VCll heelt, waardoor
de zekerheid der verzending grootelijks wordt bevorderd, (iilll wordt 111611 genoopt te
Ol‘i{@l1IlCI1 dat deze weg als met den vinger is aangewezen 0111 de handelsweg bij uit­­
neinendheid te zijn tnssehen Dnitsehland e11 Engeland.
l
1
l
l