HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 661.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.99 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

6
Dat het transito verkeer bij voorkeur langs dezen weg zal loopen, wordt door de
cijfers bewezen. ‘
De kortste liandelsweg is nl. de goedkoopste en dus de meest gezoelite.
Nu is (volgens de spoorwegkaart van GERLACH) de afstand (Zwolle-Almelo op
50 kilometer geraamd):
j j Van Harlingen naar Salzbergen:
1 langs onze lijn 167 kilometer;
langs Leeuwarden-Zwolle-Almelo 224 kilometer;
langs Nieuvveseliaiis-lhi·hove 241 kilometer.
Van Leeuwarden naar Salzbergen:
langs onze lijn 152 kilometer;
langs Zwolle-Almelo 200 kilometer;
. ' langs lhrhove 215 kilometer.
Van Groningen naar Salzbergen:
langs onze lijn 148 kilometer;
langs llirliove 101 kilometer.
Van Assen naar Salzbergen:
langs onze lijn 120 kilometer;
­ langs Meppel-Zwolle-Almelo 182 kilometer.
Van Harlingen naar Vl'lllSlO1`l· op de Hannoversehe Bahn:
langs onze lijn 333 kilometer;
langs llirliove-Breinen 340 kilometer;
waarbij komt dat de Hannoverselie Bahn, zoo zij over Bremen vervoert 100
kilom., zoo zij over Salzbergen vervoert 158 kiloin., op haar eigen lijn blijll.
Van Salzbergen naar Zee:
langs onze lijn 167 kilometer;
langs Zutphen-Amersloort-Amsterdani 101 kilometer;
langs Zutphen-« Al'1’lCl‘Sll.)0l`lL--Ull'CUlllL-llOt‘CC1`(l£tII1 210 kilometer.
Van Osnabrück naar Zee:
langs onze lijn 222 kilometer;
langs XVesel-.Boxtel-Vlissingen 370 kilometer;
langs VVesel-Boxtel-Breda­-Antwerpen 3230 kilometer: