HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 9

JPEG (Deze pagina), 586.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

(
Meerdere vrijheid zeg ik, maar niet geheele vrijheid,
omdat de voorafgegane·gedaantewisselingen van de Texel-
SCl](3 ZCCg`£Lt(3l1, (16 2l,lï1tLl()gl(3 (l.(31` NVZ1,EH'11€ll]1Ilg`(21l @l.(1C1`S, C11
(1C €1lg6111(:‘Gl1(3 IlELl]11L1l`W(3tlLO1'1 (1(311 Wüg 2lELIlWüZCIl (11Cl] l1l(3l1
volgen moet, en het einde doen vooruitzien hetwelk vroeg
of spade zal worden bereikt.
" Wat de historie der Texelsclie zeegaten betreft, zoo sla
men het oog op de onderstaande tabel, waar naast den
datum, het getal der zeegaten, hunne diepte en breedte
i VO1`(ll] ?1~il1lgCWV(àZG1l.
1575.
VIER Zeêgällltèll. t>u~;1=·rn in eannm. xsm~;12¤·r¤ is 1s1.1,ns.
Spanjaardsgat ................ betond ............ 84. 5 2000
Landsdiep . .......... . .....,... id ................ 56 . 5 1800
Slenk . ........................... id ................ 75 1700
` N oordergat ............... niet betond ......... 56.5 650
. 1680.
’ DRIE zeegaten.
El Spanjaardsgat ­. ......... w·v°:mn/.
l Landsdiep. ............. ...l>eton<l ............ 81-103 1000
` Slenk. .................. . ....... id. ........... . . .68-197
Noordergat ................. rmzrrzml.
läoonsgat .................. niet lxetoml.
1715.
'l`\`EE xeegaten.
‘l Landsdiep. ................... betond ............ 04
Slenku ........................ m·1‘:nm7.
l läoonsgat ...................... betond ............ $14
1 1776. .
‘ TWEE zeegaten.
_ Nieuwe gat .................. betond ............ ($7-li")
ä läoonsgat ........ . ............ z=r·1·:amZ.
i· Landsdiep en lintweeën gesplitst. Vanden
i . S<·liulpe11gat... l vasten waltot Z. llaaks. ....... , ............ 1350
Vaarwater ............... . ........................... SN Nl
Bij den binnendreinpel ..... 02
i lliterton ...................... 103
. 1799.
llandsdiep. ............................... . ....... 75
y Selinlpengat. läinnendrexnpel. ........... . .... 75 ‘
i liiterton. ....................... 84
Nieuwe of Spaniaawlsgal. afgesloten door
de bank de Laan. läinnendreinpel. ....... 47 300
l