HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 6

JPEG (Deze pagina), 577.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

l
NO. .3. N({(lG1`l2l1l(1Sl‘llC l<z1u1‘t, van Luit". J. <·. MJH. 181(S.
// (S. NC(lGl`l2ll1(lS('ll€ l<:u1.rt, Ilydrog. Burezm, 1851.
M 7. // // // // 1857.
// 8. // 1/ 1857, druk van 1860.
ll 9. Groote Igllg€lS()l1€l{EI.2`t1‘t-Válll de Noordzee, 1817.
ll 10. // Nederl. // // // 1846 verl). in 1859.
// 11. Kaart van Texel, 1854. ‘
A/J;) bet sckrjerew der eelgemle rege/en is keet mg) bet
meejeljkste geweest, kerä te z/iw, er uit " tke mass ef
(’Z7[(bG7ZC(3,` rlcetgewe ier z/ide te Zeggen wat mg) met 7200c//je
rfoesekeen. Ik QCZOQ/· eckfer met dat mew met reg! zal kan-
ezen zeggen, daf ik datgene, wat ék niet als bewys 2:00r mjoze
sfel/2`wq kende geb/wéke/2, keb verzwegen. A/s waerbbrq
rleerreer Zeg ik mjvze bewjsstz/kker. ever.
De ](ar/rte/z Zen deele {Zeer mg) gekleurd met meeki-
” 72(’7?Zï·7?g der gesfzjape/de brjwew, r700r den Uizfqeeer daarop
gebrczgf, :00dm* bef
' Blaauw, eblzee,
Wit, mzciiepteaz met keeg water beeemrbaer, ·
Geel, 0/zcliepzfevz met babe water bvzbevecwbaar, cam-
eluzdt. " Q
Heb ik met kei vzeeewsqacmde niets bewezen, ik geleq/` 1
met, iets bederven te kebbew. Heb ik daarentegen wel eewig
bewgjs geleeerd mw de beweerde rerzcwzdiwq, de geeebqlre/.1- l
king is te de/2'debjk, dan dat ik rlrearemzfrewf bekeef wir te "
wgjrlew.
I 1 De herleidin;5 van maten is volgens de tabellen in het Jaa.rl>0ekje, *
Kon. Inst. van Ing;.
E
v
{
‘ ä.
W