HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 21

JPEG (Deze pagina), 387.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

lil
ons wordt vevleeud; met vert1·<»uwe11 ep ons goed regl,
om door eeu VCl`l)C‘CCl"(l.(3ll Waterweg iu stamt gesteld te l
Wt>1‘(l01], de <>11l>lllijl<e lasten op Amsterdam gelegd, te
kumleu dragen, sel11‘l‘jf ik deze regelen, welke st1·el<l<<·1¤
1110gCU ter bev01‘de1‘iug vzm de Ware b(3lël1lg(‘ll van Am-
sterdam en van het <lie1‘ba2u· Vä(lCl`l&L1l(l.
1’r.zx¤x1¤·lm uw S()ES'l‘l)[.Ilx.,
10 Juuïj 1861.
,5
l W
ä
E

l
J
l
w
;
l l
~