HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 19

JPEG (Deze pagina), 690.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

l 17
kelijk in rust verkeert, en dat de beweging van het water.
§ zelfs sterke golven in de diepte niet wordt gevoeld.
1Vanneer, zoo als men wel eens zegt, het zand van
. uit de zee komt, hoe wordt het dan in beweging gebragt
t en waarom wordt het dan juist voor de zeegaten neder-
‘ gezet, waar de zee af en aan, in- en uitloopt en niet
H elders, zoo wel ver verwijderd van, - als nabij de kust.
en waar blijft dan het zoogenaamd rivierzand?
, Men behoeft dan evenmin eene gezochte uitlegging te
, geven waar de slibbe of klei blijft.
, Neemt deze gedachten aan, dan is het ook te ver-
; wachten, dat waar geene inhammen of rivieren zijn, ook
I geene zandbanken zullen gevonden worden, en dan laat
1 het zich daaruit verklaren, dat de bodem der zee van af
den Hoek van Holland tot aan de Haaks zuiver en vrij
~ is gebleven.
Het stroomend water heeft daar Zmzgs het strand ge-
vloeid en de bodem bleef in rust.
Eene breede onderzeesche vlakte, sedert eeuwen als de
Breeveertien bekend, verdient steeds dien naam, in der
i tijd verkregen door de bijna overal gelijkmatige diepte van
14 vademen (263 palm.)
Daar waar vroeger rivieren zich hebben uitgestort, daar
waar de wereldhandel zich zoude kunnen bewegen, daar
voor den verzanden llijnmond bewesten Alkmaar zijn 1 a 3
mijlen uit het strand verheflingen van den bodem, die
ii niet als banken hinderlijk zijn voor de scheepvaart en die
men, ook om hun vorm, de ribben noemt.
`Deze ribben, die hunne wording aan de zoo even aan-
geduide verschijnselen te danken hadden, zijn, toen die
werking ophield, gebleven in den toestand waarin zij
waren gelaten.
Van het zuiden naar het noorden gerekend, vindt men
‘ van den Hoek van Holland tot aan Petten, van af 1654
j geene veranderingen. lk heb dienaangaande de oude

3