HomeHet Noordzee-kanaalPagina 59

JPEG (Deze pagina), 594.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

“vi wvw?vx·_»_`YYr Y Yà __ ï.;i_ ,:.-;ma­#r*;‘I;ï»T-¤¤=:­~.
fx
xxv
opge` den Franschen Ingenieur Surell, en Bounicenu tEtudes et Notions sur les con-
structions a la Mer". Paris, 1866).
in de Terwijl aan den Hoe/c, de zuidelijke dam in 4 jaren tijds over büna 1200 el
W de lengte is voltooid, dat is in reden van 300 el per jaar, heeft men, blijkens het
artikel van den Franschen Hoofd­Ingenieur V. Chevallier, geplaatst in de Revue
lorên Maritime ct Coloniale, van January en Februarij 1861, slechts gemaakt:
ruim aan de havendaminen te Dover, 35 El per jaar.
’ ter- y te ].)Ol°ll€Llld . . . . g p 1;
vOOl,_ t die ,, Auvigny .... 50 ,, ,, ,,
,2 per ` 1/ die 1; HOl)'hG8.d . . · 1; ;; vl
S dit, en alle deze werken hebben vele Mïilliocnen gekost.
mlda De Raad van den Waterstaat heeft voor den duur van het werk aan den [few?
Emigo van Hollrtezd 5 a 5 jaar gesteld.
Dat tüdvak is den 3] October 1866, bij het steken der eerste spacle, ingegaan,
adcel want voor dien tüd kon aan de geul door den Ifoek van [inl/mrd niet worden ge-
S mt p werkt, en op deze komt het voor de Scheepvaart aan.
Zw, f, De dammen in zee hadden even goed tegelijk met die geul kunnen worden
brsch uitgevoerd.
them Hieruit, enz.
r i
00 di ~= De lloofd­Ingenieur v‘d. Waterstaat in Alg. Dienst,
Jruik te (get.) P. (`lannsn.
,,1 de Voor eensluidend aisehrift, zoo veel het geëxtraheerde aangaat.
hO€_ J De Secretaris-Generaal hij het Ministerie van Binn. Zaken
moet (got.) J. Sennönrrn.
aan Voor Copii conform,
.t dit De Griffier der Prov. Staten van Zuicl­Holland,
(get.) J usr nr: LA lïxisinnas.
ct ik Voor eensluidend afschrift,
erbe­ ‘ De Secretaris der Gemeente Rotterdam,
Kg/¤*.· .......
t ge-
igen, `
wat i
Tyne ·
met
n, en i ~
n in
1722 J
iepte `
· M
vier- il
ering
van
ii