HomeHet Noordzee-kanaalPagina 34

JPEG (Deze pagina), 467.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

7 32 ,
VVie anders is daartoe aangewezen dan de Amsterdamsche Ka-
naal-Maatsohappij, welke het werk nimmer gestaakt heeft, gesteund
door de Stad en den Nederlandschen Staat.
`Wie het wel meent met het belang van Amsterdam - spoe-
dige voltooüing van ’t Noordzeekanaal - ondersteune de pogingen
van de Maatsohappü en deze Regering, Welke haar zegel gehecht
heeft aan het tot heden gevolgde stelsel:
»Uitvoering door particulieren met n1edewerki11g van Staat en
Stad?

l
5
E
ä
.l
*9
ll
Qi
E
ïï
l