HomeHet Noordzee-kanaalPagina 1

JPEG (Deze pagina), 567.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

’« ,_ ’ï‘‘ 'L`; A;"‘ ·ï"‘’`’‘
- _ X ` V ‘‘ ' V `E V , `”ï*"ï’· _ lv E " gti
" `· 4 J
Q: I ë ’
; R Q fx
{ HET NOORDZEEKANAAL. E E Qi
j , S ; g
` V ­ ‘ 1 l " t ‘
EEN WOO RD ï‘ w
E * ‘·°° ¢ é E
naar amxleidiug van I
, ¥ · ‘ ä # P
‘.,·;QQ { ., l
[ Mr. PIJNAPPEUS BROCHURE: (
1 = ï 1 R
L g Het Kanaal en da KanaaI­Maatschappu. ä i {na
§ i E E ’ J
­ 5 l)O(`D]{
s. W. Jos. JITTA. l
@ 1
2 J E
ïg R-"a
êe ·
E U
E ‘ AMSTERDAM, I l 1
’ H. J. vm KESTEREN. ;
ë i April 1868. i J
ïl 5 g E E 1
` 3 _ _ __r_____ A____ _ ______ __ _______ ____ ___Y _ _____A___ ____ __ _ ,
E E E_E_E E E

E aïaaa