HomeLauwerzee-plannenPagina 62

JPEG (Deze pagina), 877.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

1#(‘
l
l
t 60
toe van uit de studeerkamer de wording en wijziging der .
t Waddengeulen te benaderen?
J Daartegenover stellen wij de vraag of er niet veel meer
I moed toe behoort om zonder eenigen grond aan te nemen
dat alles zich ten beste zal keeren en dat de Waddengeulen
na de afdamming ongeveer zullen blijven wat zij nu zijn?
Maar laten wij onderzoeken of de theorie van de ver~
· l plaatsing van de Oort verder noordwaarts geen steun vindt
in bestaande toestanden. Slaan wij daartoe de kaart op en
l i stellen wij ons voor dat de afsluitdijk voltooid is. Laat
p in ons nu de diepe geul van de Oort vergelijken met de
r oostelijke geul van het Amelander Gat, het Pinke Gat, de
; _ Lauwers en het Schild, die allen het vloedwater voor de
Wadden aanvoeren. Het treft onmiddellijk dat de ligging
A van de Oort nu eene zeer eigenaardige is. Al de andere
1 V diepe geulen houden zich van de kust verwijderd; - alleen
; de Oort nadert den afsluitdijk-dus de kust-tot op zeer
S korten afstand. Na de afsluiting moet de ligging van de
l Oort dus als abnormaal worden beschouwd; als een toe-
stand die uit zijn evenwicht gerukt is. Wie beweert, dat
deze afwijking zal blijven bestaan, legt daardoor de last ·
van het bewijs op eigen schouders.
ii Het ebwater dat de Oort afloopt in wesbzuidwestelijke
J richting, buigt daar ter plaatse om naar het noorden. Wat
3 zal het ebwater van de Oort nu doen als zijn richtings­
jj wijziging niet meer wordt ondersteund door het ebwater I
van de Lauwerzee? Zal het verder doorloopen naar het
z westen en een deel van of geheel den Schulprug weg-
‘ nemen? Als dit gebeurt en als de Oort zich niet naar
l °t noorden verlegt, dan schijnen de buitengeulen veilig, maar
zoo niet, dan schijnt de verzanding onvermijdelijk en zullen
, de geulen moeten worden doorgetrokken door den Schulprug
[ heen naar de Zoutkamperlaag, mogelijk beschermd door
stroomleidende dammen. De lengte van de geulen zou
dan meer dan l5OO M. zijn.
x