HomeLauwerzee-plannenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 667.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

W- M »~»,.. S .1.,.,,,,T,Y..., -..,,,Y-,..._ wu ,W_r . W _ __ Y _ Y `
2 5 38
h Opper- Soort van Gronden , Schatting Totlê
1 k waarb1] is gevolgd de sor­ per , b d
Q V a té` ` teering van Prof. Mayer. A hectare. 6 ragcn
H. A. c. · ’
'Q l903 l<lei~ en zavelgronden ~f900,- 7l2 700,-
839 ­ Lichte zavelgronden V 450,- l~ 377 550,-
IB66 60 52 Zandgronden met geringe {
· vruchtbaarheid ­ 250,- 391 65l,30 .;
650 Vlietgronden 1 ­ 300,- l95 000,-
4958 60 52 ~ lf2 676 90I ,30
VERMEERDERING VAN DE WAARDE DER
KWELDERGRONDEN.
Pmvim Rangschikking Opper- Ceschat Totale
der 1 kt j per b d :
men. 1 kweldergronden. va 6. l hectare. 6 ragêni
Q H. A. c. A ¥
Q Friesland Hooge l<welderwei~ _ l
J landen V l56 34 49 f700,- gfl09 44l ,43
l ,, Kwelclerweiland l70 82 54 ­ 800,- ­ l36 660,32
l ,, Kwelderweiland
f (pollen) ‘ 50 51 I9 ~ 800,- ä- 40 409,52
,, Kwelcler (gegrep- _
. geld voorland) H4 42 80 ­ 700,- ­ 9l 542,40
l Groningen Hooge kwelderwei­ l E
i landen l 2 64 58 ­ 700,- A ­ l 852,06
2 ,, Kwelderweilanclen 92 IO 42 ­ 800,- ­ 73,683,36
,, Kwelderweilancl `
(Rollen) 13 9l 65 ­ 600,- ­ 8 349 90
,, Kwelder (gegrep~ l
peld voorland) 28 ól 81 - 400,- ­ ll 447,24
629 39 48 ,f473 386 23
i
I