HomeLauwerzee-plannenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 722.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

, ` > A . . ,. .v ` Mm. .4.,` ` Y ,­.=;,,
I9 j
kunnen voorzien van een stoomgemaal, voldoende voor
l Cost- en Westdongeradeel beide, de laatste op de eerste
l alwaterende door de Jaarlasloot.
De technische sub-commissie is voor stoombemaling; de
‘ i commissie verklaart zich voor natuurlijke loozing wat Oost-
dongeradeel betreft. Omtrent Westdongeradeel spreekt zij
geen besliste meening uit, omdat de beantwoording der
l vraag of natuurlijke loozing dan wel stoombemaling de voor-
keur verdient, afhangt van administratieve maatregelen.
{ De technische sub-commissie geeft er de voorkeur aan , om
in geval van stoombemaling voor Oost- en Westdongeradeel ,
het laatstgenoemde gebied op Frieslands boezem te laten
uitmalen. Dit is voordeeliger wegens den zeer lagen stand
van Oostdongeradeels boezem, terwijl Oostdongeradeel zich
ook bezwaarlijker met dit water kan laten belasten dan l
Friesland. .
J Hoe verdienstelijk het werk dezer commissie ook moge
{ zijn, zullen wij ons toch bepalen tot het aangeven van deze
enkele hoofdlijnen. Een deel van het ontwerp zal wel nooit _
< verwezenlijkt worden, een ander deel heeft, gewijzigd of
onveranderd, een plaats gevonden in het ontwerp eener
volgende commissie, waarvan het plan, volgens de orde
der ontwikkeling, eenen hoogeren vorm vertoont.

nu