HomeLauwerzee-plannenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 774.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

V _ _ , ...V,! ·.V;· »#­ , ‘’·=
1 l 7 j
de grondslagen van berekening wellicht te ongunstig waren l
genomen en juistere aannamen tot een kanaalontwerp van
geringer afmetingen zouden hebben geleid.
i De hooge kosten volgens dit ontwerp gaven de commissie
aanleiding om na te gaan wat het resultaat zou zijn van
een meer beperkte kanaalverruiming. Met uitzondering van
een verwijcling der brug bij Bergumerdam zou boven het
A Befgumermeer geen verruiming plaats hebben, en die van
. het Bergumermeer naar de Nieuwe Zijlen op beperkte
i schaal.
Het kanaal zou verdeeld worden in drie vakken met
bodemsbreedten van 53,45 en 40 M. De perioden van 2
tot I6 Augustus I894 weer tot voorbeeld genomen, zou
de boezemstand eene hoogte bereikt hebben van 36.7 c.lVl.
+ ZP.
‘ De meerderheid der commissie besloot te adviseeren zich
J vooreerst te bepalen tot deze beperkte kanaalverruiming
ofschoon hierdoor niet werd voldaan aan den eisch van
Gedeputeerde Staten van Friesland. ,
De werken te verrichten in Friesland tot uitvoering van
dit plan zouden eene uitgave vereischen van fl.090.000.
HET WATERBEZWAAR VAN GRONINGEN.
Om de hoeveelheid ai'te voeren water voor Groningen
te berekenen, gaat de sub­commissie uit van Frieslancls
waterbezwaar voor de bekende periode.
Voor Friesland had men gevonden dat op den boezem
was bijgekomen ......... l54,22 m.l/lg.
Atgevoerd door Nieuwe Zijlen .... 28,4l ,, .
,, Fr. Sluis ...... 7,37 ,,
,, ,, Overige sluizen .... l0,69 ,,
Totaal waterbezwaar . . . 200.69 m.l/lil.
2