HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 83

JPEG (Deze pagina), 589.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

g . ._ .'li, » ·V,; . ·__, 3v;., _ _; W » ;._ I .
l
Aan de Nederlandsche drukpers, die sedertjaren onal`ge­
broken deze zaak voorstond met ijver, talent en voll1ar­
ding, breng ik mijnen innigen dank daarvoor. Zij zal hare ` f‘*¥
taak verder weten te volbrengen , omdat zij weet, dat zij
ä bovenal in den eonstitutionnelen Staat verpligt is te strüden j
voor regt en billijkheid, daar waar de algemeene opinie
V zich zoo luide doet hooren. Door vereenigde pogingen zal
zal het doel bereikt worden en ons eindelük regt weder-
varen; vox populi, vox Dei.
Aan de Nederlandsche Regering beveel ik ook de aan- s
neming der enquête aan in haar eigen belang. En mogt
dan de uitkomst zijn, zoo als ik die verwacht; mogten
onze vertoogen inmiddels niet baten, ­- dan zal zij wel-
ligt inzien, dat ik jaren geleden teregt het <<lmismid­
j dely'e>> aan haar heb aangeprezenrde sluiting van de hoofd-
i sluis te Maastricht, opdat daardoor alleen het water vloeije, ‘
ä dat noodig is om de scheepvaart te onderhouden, waartoe
het in de eerste plaats door de Voorzienigheid,de natuur,
i onze geographische ligging en de volkenregterlijke over-
. eenkomsten is bestemd.

jitt ^ l‘tl‘ltt` á ·