HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 80

JPEG (Deze pagina), 744.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_j;i·¤. · ;«·i«».:~ 5t·«:­ r .»;« J-V Q
wat
i
“ 72 ï
i A · 2
l ‘· l
I Die enquête is in het belang van beide partijen; zü zal
il is de waarheid in het licht doen komen; daarom verlangen
V wij die zoozeer.
p ; Het hooge gewigt van het onderwerp, dat l1et hier geldt,
T; i behoeven wij niet nader toe te lichten. Het is erkend. H
f Wanneer men nagaat dat een waterweg bestaat, die zgne
` takken van af Rotterdam en zijwaarts naar Amsterdam
_ uitstrekt door het geheele zuidelijke gedeelte van een land,
dan hebben wij alles gezegd. Maar wanneer men daarbij E
ii ? nagaat, dat van Parüs een kanaal tot Charleroi bestaat en
dat van daar de Sambre tot Namen is gekanaliseerd , welke j
1 rivier zich daar kan vereenigen met de Maas, die langs
Y Givais en Dinant uit Frankrijk komt, dan zal men zien,
t- ï dat de Maas, zoo zij over hare geheele uitgestrektheid be-
vaarbaar ware, een waterweg zou zijn van uit Noord- *
; f Nederland tot in het hart van Frankrijk , door de meest
Q', industriële distrikten van België en Frankrijk leidende. L
J Het vervoer te water is altüd goedkoop en voor sommige
g Q ligt breekhare artikelen is het vervoer per spoorweg niet
verkieslijk. De Maas kan hevaarhaar worden gehouden ,
wanneer zij niet door aftappingen van hare wateren wordt g
beroofd en men eenige geringe verbeteringen wil aanbren­
V gen. Tusschen Namen en Luik maakt men gebruik van
zoogenaamde batteaux drageurs om het Maasbed te zuive-
gi gi ren van de ophoopingen van kiezel , die zich daar van tijd
tot tijd vormen en alligt hij laag water de rivier onbe-
. vaarbaar zouden kunnen maken. Indien mj twee zulke
_. vaartuigen op ons grondgebied hadden en de uitbaggering
it
zlii g.
<·­‘?' ·.·=·=·= er. i ` ” · jr · · ·o.·o~~ ’ r z * ¥ .. .z ~ ­v· ' ·· ia. ,