HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 64

JPEG (Deze pagina), 742.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

Iv p z · Y, . ·_ I. · J. . ­ ··.·..·_~;;,:,.»­­·­~»~~a= ;,..2·;t =.·‘«‘»»;.i :ï·.·_;·;x=j<~«G;­#i····>&'e?;·.ï%lï¥=>,.¤y2·,Z§=•£ië;·«iïr£x?«%«;­‘i£a>$··
ll . 56
i ; ¤
benden over dit onderwerp ingezonden, werd de discussie
i "_·’ . geopend. De heeren Meimivic, Gmvees Dmnvoor, die zich
lx door een eigen onderzoek op de plaats zelve op de hoogte
der zaak had gesteld, Sramvs, MAe1<A1.r, nn Lon nr: Bnac,
W ir Heivesr , en de Breemasrmn voerden allen over dit onderwerp
het woord. Allen drongen met kracht op afdoening aan.
De heer llleunrnk betoogde, dat het geen ingewikkelde,
li E moeijelijk te vatten kwestie gold. De eenige vraag, zeide lp
lv lj < hij, op wier beantwoording het aankomt is deze: <<Is door
.l de gedeeltelijke afleiding, door de prise dmu te Hocht,
zonder wederzijdsoh overleg ; is door de bijna geheele af1ei­
er ding van het Maaswater door de barrage te Luik; is door l
‘ de tweede en ruimere opening te Bocholt; is door de gra- i
_§ï ving van de tweede en derde sectie van het Kempensche
l= kanaal; is door de uitbreiding der irrigatiën, met groote
bedreiging voor Noord­Brabant, tegen de tractaten, door
de mogendheden gewaarborgd, gehandeld of niet; zijn de 3
, lt Q` gesloten overeenkomst.en geschonden; is het goed regt, de
` eerlijkheid , de billijkheid in acht genomen? »En zeer juist
merkte de heer Gmvans DEIJNOOT aan, dat, ook al onder-
l L vonden wij hoegenaamd geen nadeel van de nieuwe door
l l de Belgen aangelegde werken, deze toch ongetwijfeld ge-
‘ handeld hadden <<in strijd met alle tractaten, in strijd
V dl li met hetgeen bevriende mogendheden aan elkander verschul­
I digd zijn.>> Niet minder gegrond was het verlangen,door
in 1 dezen spreker en anderen uitgedrukt. naar «een zellstan­ l
l N dig onderzoek, door deskundige, onpartijdige mannen,
I~ niet door de ambtenaren van den waterstaat in /oco.>> t