HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 54

JPEG (Deze pagina), 710.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ ­ ., t .· -­~v~ ,«;­e»··«·~» »­:«l .
t 46

ii; vaart bij en om Maastricht zeer wordt bemoeüelükmdat
de toestand der Maas bedroevend is; maar men behoorde
llïêt 18 V€I‘g€l€H, dat de Zuid­‘vVillemsvaarl. haar oorsprong
`· verschuldigd is aan de van ouds bekende gebrekkige vaart
op de Maas, en dat, al is deze verslimmerd, de scheep­
vaart en de handel in de Zuid­VVillenJsvaart en in het
Q ä later aangelegd canal Zatëral ruimschoots vergoeding vin- l
` den. De Minister had gezorgd, dat de directie van den
_ waterstaat te Maastricht thans alleen ’s nachts het water
doorlaat. Wat betreft het aangeprezen middel, om óf geen,
g of alleen het voor de scheepvaart noodig water te Maas-
I tricht door te laten, <<indien men te Maastricht niet zoo-
v >>veel water door liet als er benedenwaarts werd afgela­
>> ten, was belemmering der scheepvaart op de Zuid­Wil­
l >>lemsvaart het gevolg.» Buitendien, de beperking der door
li in te laten hoeveelheid water is <<een feitelük middeljegens
g »een naburigen Staat, niet aan te prijzen hangende de
l g »onderhandelingen, waarin België, tot leedwezen der Re-
» gering, wel is waar lang niet voortvarend is, maar die
_ · Q ‘ »toch op eene billijke regeling van het waterverbruik moe-
j g >>ten uitloopen.» Verder is België bereid tot onderhandelen
J, enz. en berooft de barrage te Luik de Maas van geen en- gl
l kelen druppel water, dan voor zooveel noodig is om het
A canal latéral te voeden. ‘
‘ Teregt werdt tegen deze beweringen van den Nederland-
g 4 sehen Minister van Bnitenlandsche Zaken door den heer
_ MEI.lLlNK aangevoerd, dat wij wel is waar, ook bevloei­ ,
_ g jingen op ons grondgebied hadden, maar slechts op eene
l e i
r ‘ Li