HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 46

JPEG (Deze pagina), 695.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

<‘* .
ss
««Bij uw schrüven van den 22S¤=¤ April ll. (n°. l798)
pl 26, Ism afdeeling, had ik de eer uw berigt en advijs te p
li erlangen ten aanzien van de bezwaren, die, volgens het
l adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maas-
ïf tricht , door de scheepvaart op de Maas en op de Zuid- 1
M Willemsvaart worden ondervonden, ten gevolge van het .
ä aftappen van water uit die rivier te Luik, door middel
Yi van het kanaal van Luik naar Maastricht en door de il
L · aftapping van de Zuid­Willemsvaart ten dienste der he· l
vloeüingen in de Belgische Kempen.
. ii l ««Wat de bezwaren der scheepvaart op de Maas be- p
,{ treft, ter zake van lagen rivierstand, schijnen de aftap­ §
pingen van die rivier door de kanaalsluis te Luik tot Q
dusver geen merkbaren invloed op den stand der rivier
, li uit te oefenen; althans kan daarover nog geen bepaald
nl oordeel worden gevestigd. F
x ««Het Belgisch Gouvernement laat voor omstreeks negen
* millioen franken werken aan de Maas te Luik verrigten ,
nl en al kan niet worden bepaald of dezen van gunstigen jg
L ‘ A invloed op de Maas, dan wel op kanaal beneden Luik l
“ zullen zijn, is het echter duidelük, dat het doel is, de 2
Tv afwatering en de scheepvaart te verbeteren. Volgens de
` door den Belglschen hoafdingenlear in Limburg gegeven
L verzekering zou het kanaal van de Maas naar de Schelde
of van Loozen naar Antwerpen thans niet meer dan 6
kub. el water per seconde voor de bevloeüingen kunnen E
trekken. Ook bestaat in België het voornemen, het water 2
op dat kanaal te besparen door eene laterale afleiding van