HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 36

JPEG (Deze pagina), 704.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ A- . - .­ · ï ;·­
ii; aa
HET ALGEMEEN na WAARDE VAN ELKE DUIM WATER in
= nn nivian on MAAs 1v1m·.« Hij toont al verder aan, dat
een lllaasschip van 150 à 160 ton, ledig zijnde,een diep-
gang van 8 duim of 25 centimètres heeft, en volgeladen Y
ongeveer 100 wagenvrachten steenkolen kan vervoeren,in
‘· 1 welk geval de diepgang 54 à 40 duim (1.10à 1.20 Ned. ‘
L; el) bedraagt. De vrachtprijs van Luik naar Venlo voor elke ·
in U wagenvracht steenkolen is dan 7 fr. 50. Indien het water
ii nu 5 voet hoog is, kan de schipper slechts 75 wagen-
, vraehten innemen , en stijgen de kosten van vervoer tot
F 9 fr. 7t; bij 25 duim water kan het vaartuig slechts 61 Q
f· I ‘ wagenvrachten laden en moet de prüs dus stijgen tot 11
I fr. 95; bij 20 duim water heeft men nog niet eene halve
lading of 45 wagenvrachten, waarvan het vervoer voor
clk IG fr. 50 kost. <<Gaat men die cijfers na , - zegt de
u Belgische ingenieur ­- « die de meest helemmerden f1uc­
. tuatien in de vrachtprijzen aantoonen, dan zal men moe-
g ten toegeven, dat het ontnemen van ééne enkele duim
J.) water aan de rivier, de scheepvaart belemmert,de vracht- i
V ’ prijzen doet stügen en den ondergang van den schipper
i of zware verliezen voor de industrie ten gevolge heeft. li
A Het is zeer gemakkelijk zich van de gevolgen der water-
` aftappingen te overtuigen; op dit oogenhlijk (10 Maart
1858) varen booten de rivier af, des morgens met 20
ik duim water, en des namiddags met 25 duim. Het verschil L
1 ontstaat daardoor , dat de reservoir boven de harrage bij ‘
de kanongieterij (te Luik) des nachts geledigd wordt door
de afleiding van het water naar het uuudl lutérul.»
JW
" "··‘ ..>;;e; .,·- ,,Qj.;,` « .;-1 ·.·. . . J A