HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 30

JPEG (Deze pagina), 688.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

·_ <·‘ «>» " i·· ·ï ­ ,
9°. zijn de 2·7“’l”’!g!Z!!ë7L naar Nederlandsche zijde vermenig-
5; _v¢: . vuldigd, en dientengevolge
Qi 10. vloeit er thans veel meer water dan vroeger naar
E Neclerland.
te Handel en scheepvaart zien door de Belgische werken
VA toch niet alleen hunne belangen op het spel gezet; ook
ll de landbouw in Noord­Brabant klaagt en wordt bena­
deeld. Vele kamers van koophandel en gemeentebesturen
. V; in die provincie hebben adressen aan de Tweede Kamer ·
1 gerigt, houdende klagten, dat de Belgische eigenaars en
_‘ ·? autoriteiten het overvloedige water uit het Kempensche
4 kanaal op Nederlandsche gronden doen vloeijen; daardoor
W worden die gronden overstroomd en de waterstand in de
kleine naburige riviertjes , zooals de Sterksel­Aa,de Budel, 1
de Kursop, enz. aanzienlijk verhoogd; verscheidene bouw- V
B landen , waarvan men vroeger een goeden oogst trok,lig­
gen thans onhearbeid ten gevolge dier herhaalde overstroo­
( mingen; moeten dus de Belgische gronden van het over-
vloedige water ontlast worden, --het zijn alvveder de Ne-
· lj clerlamlschc gronden, die daarvan schade ondervinden.
l BQ de wetten van 25 Maart 1847 , betrekkelijk de ont-
jl ginning van woeste gronden; van 27 April 1849, betrekkelijk
de irrigatién (Stb!. 1848, n°. 19, ne. 66); een Koninkl.
M besluit van 15 Mei 1854 (Be!g!schc Monileur van 17 Mei
, 1854 n°. 157), betrekkelijk de irrigatiën van de Campine,
ll en bij de wet van 20 Junij 1855, betrekkelijk dc irri-
gatiën (Stb!. 1855 , u°. 45, no. 85), heeft het Belgische
` Gouvernement zich verbonden aan de ondernemers der
‘l> ,»i‘ iïi .‘­.`. '`‘i' ä