HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 28

JPEG (Deze pagina), 710.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

'ï» =>-nl " ‘ .5 gl
P- ;
zo
te hebben aangelegd om zich onafhankelijk te maken van
het «hon plaisir des Hollandais ,>> tevens meesters zünde l
der sluizen te Hocht en te Bocholt, en dus van het ka-
naal naar ’s Hertogenbosch - den waterstand in dat ka-
j ik naal naar welgevallen konden wüzigen, en alzoo hunne
kanalen kunnen voeden «indépendamment de la prise d’eau
i de Maestricht.» Wü herinneren , dat, terwijl dit geschre-
gài ven werd, het zoogenaamde canal latéral nog niet bestond,
‘ · waardoor in de voeding der Zuid­Willemsvaart eene geheele
i verandering is gebragt. In datzelfde rapport erkent de Bel-
gische hoofdingenieur dat reeds toen , in 1840, de snel-
J heid van den stroom het laden en het lossen der vaar-
tuigen in het bassin te Maastricht buitengewoon belemmert.
<<Dat is dus,» zeide onze Minister van Binnenlandsche ·
Zaken in zijne nota - <<de Belgische hoofdingenieur Kum-
·l » mer, die de Belgische nota wederspreekt , want de stroom-
A » snelheid in het hovendeel van het kanaal wordt volmon-
r g »dig erkend.» Het sprak van zelfdat door de voorgenomen
« verruimde afleiding bij de sluis te Hocht nog grootere be-
‘ _ hoefte aan toevoer van water door de sluis te Maastricht
g H zou ontstaan om het kanaalpand tusschen die stad en Hocht
,g op peil te houden, «en dat daardoor de stroom binnen
g , » de hemuurde doorvaarten der vesting zoodanig zou kun-
- »nen toenemen, dat daardoor de vaart al meer en meer
-_ » belemmerd wordt.» De ervaring heeft het bevestigd: door
de nieuwe werken der Belgen is de stroom nog sterker,
de vaart nog meer bemoeüelükt geworden. Alle waarschu-
_ wingen hebben niet gebaat.
a?:, , V. """""""”ï"ïï"t' ’”’“j”"'"”"’*‘ö””"*"‘•·­··*‘·*;•"­_­_·;·-·"i­­­‘L`{­ä«i­-Tv~­v­.«.«­­`...­..i...`,.,g,.ï.,,.,,,,,.,,,.,,,.,.,,,,....,,,,,`.,,ir.ü­iggT-­««,­­-· r