HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 23

JPEG (Deze pagina), 680.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

E ~ · j ·­;;..,’.3,;r§{ï+·3x·‘=_.#22­;.,.;<¢2§Q...ä·$ä‘$$ê"£‘< i` ~·«‘ '
l 15
« Het Belgische Gouvernenient heeft het voornemen , op ‘ li
den 5<l~‘=· Januarij 1851 de verlaging van dien overlaat ‘
lot op éen el beneden het peil en ter breedte van 5 el ·- J
aan te besteden, zünde blijkens het den 7*18** dezer door den
Belgischen heer Minister van Binnenlandsche Zaken goed- V
gekeurde en gedrukte bestek, het werk geraamd op 15,151
fr. 76 cents. Duidelijk is het dat deze wijziging van den
overlaat nevens de sluis n¤. 19, te Hocht, eene verandering ,
van het bestaande werk is, Welke de moeijelükheid daar- V
stelt, het bovenpand, dat is het kanaalvak van Maastricht _
g tot aan dezelve sluis n<>. 19, veel meer dan tot aan het f
peil te verlagen, ja zelfs zeer veel lager. Evenzoo is het i
jl duidelijk dat het de bedoeling is ruimschoots gebruik van Q
den verlangden overlaat te maken. Immers in het gedrukte ‘
l bestek wordt het bestaande werk in art. 1 genoemd: «la e r
rigole de déversement etablie sur la rive gauehe du canal
· de Maestrieht à Bois­le-Duc et qui sert a évaeuer le trop
plein dn biez amont vers le biez aval de l’éeluse na. 19 » _
en in het hoofd wordt van het te ma/ten werk gezegd:
«destinée a alimenter les irrigations de la Campine pen- · ,_
dant les basses eaux d’été de la Meuse.»
«Wanneer men nu bedenkt dat reeds in den tegenw00r­
dtgen staat van het kanaal, en zoo als de hoofdingenieur g "
zulks zeer goed beschrüft, de ster/te stroom in de passages ‘
van de Maastriehtsche vestingwerken het opvaren der
schepen soms uitermate bemoetjettj/et, en wanneer men 1
verder bedenkt dat door het verlagen en aan bestemming Q j
aeranderen van den overlaat. de stroom nog ·veetonld:`ger en
g v
W 4 ­ . ­. · ·-.. ­ -ï , ,,. i..,-». .~ · S u d? ­*‘