HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 673.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

l
zoodat wij hem niet behoeven te vreezen, terwijl daaren-
boven de middelen tot herstel in onze eigene handliggen,
waarvan wij evenwel geen gebruik maken? Zou men ons
niet, minst genomen, als de verbasterde zonen van het
voorgeslacht beschouwen, die door gebrek aan veerkracht
en moed zich zelven al het kwaad te wüten hebben, dat I
hun mogt overkomen? En toch, niemand kan het ont- S
kennen , verkeeren wij in zulk een’ toestand; hetgeen wij S E
daar nederschreven, is niets dan de waarheid. i
Sedert jaar en dag wordt de Maasvaart door werken -
il op Belgiscl1 grondgebied aangelegd, bedorven. Sedert jaar V
en dag protesteren wij tegen die handelingen en het blijft g
br] dat protest. België maakt van onze flaauwhartigheid
gebruik om hetgeen het verrigt heeft als een faitaccompli
te doen voorkomen, en om züne onregtvaardige hande- ?
lingen steeds verder en verder uit te strekken. Sedert jaar ’
en dag lijden niet alleen Neêrland’s handel, scheepvaart, S
landbouw en industrie , maar bedreigt ons ook voor de toe-
i Z lcomst nog steeds toenemend gevaar. Het bewijs va11 het `
L laatste vinden wij in de verklaarde bedoelingen van België.
De Maasvaart wordt belemmerd door vvateraftappingen,
l met het tweeledige doel: 1°. om onvruchtbare heidevlak- L
Q ten te herscheppen in weidegronden , maar tevens 2**. om ·
een verbindingskanaal daar te stellen tusschen de Schelde
en de Maas, van Luik tot Antwerpen, ten einde den ge- S
heelen handel der zuidelijke provinciën van Nederland S ij
naar de Belgische handelsstad te trekken en zich tevens tg
j van de betrekkingen tot den geheelen linker llijnoever V
j _ _ V __ .>_;4 » . ..,..· .~·,.­_ _,g,,_w_,v u_ h­ « ;', _:j. Y , 11: .. 1