HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 392.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

­ - · ‘ . · · .ï«i‘?‘«¢` H .,
‘ , ` f ; gfjliy
. V ,;` ~ .‘«€~"·
‘= M , « ·. ·2y·T,1•‘;­
" . ·:”,e:_.;·;;,
"‘ Vl '<*1:»I‘ï*e.*s.~¢·
_ , _,·;Y;«;. s
`¥ ,Q·'·'­. . >;i,'»;¥ ­_.,
‘ . V wi ‘‘­, T2;
,· » +“# ?·*ï,-2
` zy egg ·. ··,· saagyägg,
·, "_ ,:1 §f_2 ·»_QX¢«Q ‘.ï;";:
. · P'.·:«<.:#'T·',=w=:·42’
>-‘ :·· ‘4.«ï1J‘«'§<'*"äïi ·‘b’a·§
· =. » ; ,­4· :*2;
· ¤ë’,· M. *1.~:.=i:;;Qï”m=
.;v _; ’­ g=‘
{:1.. rr-g4,‘;‘ ,=i':«=.·
1: .1 ,¤ ’«J­*·€‘¢:“v·
¥ '· Zï l2‘k?2$;I:·. `ääïàë
, . ­. ~*·I<ï.··,:ïï­r;·.¤;
' Jr, 2 ··;_Q; ;:5,.L,.·§`,;f,=
-» 4
` , Q ‘«'·
... 5 ·
` · äï F'j,`jr . is
~ *x".·‘Z '>§3
I Z;=‘I. ` .115;:9.
· I ‘,f;5‘
{
. #."*’ï’;E~#>i:k‘,
M. ­; L__i_f
1 J · · ~:`¢ ‘”
~ · · ~1<ï*· "·¤.;
. « la
V- ·I`,»~,2 ’'`‘ · =··
4 W. .l`­
E , ‘ »1_;?I·`
» iv _"
Vï. "
_ X A _>,,| V
‘ ,= ' ` `. ` Q '·,'‘ T;.
· » ~ T; 4
. ‘ . i4;.t. J; ,` ·· ‘V;5‘·__
è " ‘ ‘·`ï‘i:;
i · , gg
­ K, . «Y _.:__Q·‘:g.
­ ;_ ., 4;;;:
. · i v', ­
‘ ä ï*·~ê’.? ‘;äQ:,·
. y ·· u . ,·;_;.·.·:_*»
« 2, `xr , :ë·.‘f.‘;i'
L ·' ·‘
· ¢" "
M .«· `, ·^r~·;Lr,
. In- wk <­‘
’ » ; I ·;‘ v
{ *7 C;ï;.§~ " 3 ·,;
» ­ · ;· , iJ;·{ua
«¤ E ·,, P _:·¥‘1~4,;5_;
• ··,_­ 4, _,~‘1,;
E. m _ ­‘ gi {Z ;$;[.‘
,¥ï·* ·-,.~
;.,LZ’ .;;cL= ·.·§,.».>
E??°’ï:‘[ïT’ ­'v“
{ j;`~;;·;;§ï·*'~;.ü‘·*>1
Y li ‘--·." :··

‘ . »;‘,;Y,.:,">`,:=&§;g‘
.#*~v2:¢a,«·r) ` fin s; r
. ·;> j; SAM: kg
· ;,­g< ph-;, · ggeg;
5* 1*-*;,­€,;­‘.··&~$‘;l··
‘ ~ ···,,··»· ·.­#2:>=e>;.»€
L " F ‘­'ïï:«··':'“1€¥'¥;
y ‘<;.4.Y:_:.j§ä%;I¢ï
· ..n,_ïl,r¥·=: L*ï.··>;.
‘ , L": I? ¤ï ·£à#lï‘
` n .’”'.:1;`·1.»;mv
’ < , We
.;'§.¤‘:: x $4,*,
. . · ;_·a~=
F g-, ·.1·:·«;둧 :;i~
. ‘ 4=?;‘<<;.·‘£ï;l;»¢
4 ‘··- : www :·`
ä · _;;·Pr. ·r5;’E'<.­ äïfï
. ' ïv

§€.··¥?·,` ..Z­_~‘;r­3;;~_:zj{
‘­‘,9»s ‘·¥ rr Sw eye;
[ ,; ;v {Ecu ERG;
< ` .·-,>‘rü;<~.
g;,_;r:,;.`,~ .·~
l' ~ `~ x%u,j.ïr«:§§_
^ « rrgc rg;-Z
ya IQ·‘立`ä*§Fè
· · ‘L . ..:='·; ·‘ï‘i··.¥£ ;
·= " wm; .;;:»:·_a~
` » "­ï'*·· T;
­ ­· -·~>. ·-’‘. ·.?
«_ 22 ·.,;»·áï~‘
’* . E <Z.‘Z`!€.:
P ;; «;ï`=¤x;·~jr‘
=: .;:3 r' ~‘
P`; ¤ "F ?;;ï*»ï»,g
,¤~ n`*%’If5
». L Le:;’§ï`” »
. « Q Fi ‘.Y.;ï'§€=
, . _ ‘ ~ · wig: ,.s~
. ­ _ . ;am. E ïwäyêäf; . ~