HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 11.18 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

jjl-l-_-$
»% 1 n«;«1 ‘­’--·-·-·-
J? Nou ` .*11 1 11111 s" GV
’%`q { = `_I·.ï1‘1;1j1‘,l_T·~•11 ~ A
e ç*:'·•"• ’, ‘1`*·§"`·,ï1x; ‘* $*11 ..
•.• « ‘ 1 §,``1~‘:*11;k 1 `§ bw J 60
; ..‘ 1 «_«`·é11|1;' N1 § E . va L
__/ · äg xi , • Qï è
1 ·‘ v ‘·.·­.x"«.1«111·s"12x2’;1·11 ë * Q #1 ä
,1..1 ·_A.\‘.~ à V
t 1 M ïä gl * +“ S 5 Z
» ¢ 1Z1‘1v"1,:41,L·‘4 ·i ¥.81dClYl'l. g/ 41 Olswardd Q 1; _"L · 5
.1 · ·',_·1_~v · 1.1.1 @$1 / 11 {N1` F
1 '.`«1;,1:1.1_ 11 . N N ' =‘
‘­'1 1>*=;11§£11;*1 J1 Q 9 Nglamrl. _ § M ==~
A L_111; <Q 1­‘1@,y·11, · *1, Q _ . ­ S *10
` 1 ‘l ‘ 1‘·11‘1`1‘1 1 1111111 ,1 N èe è w ' _ :
·1 1*. ,!’/,,:11 ,"¤111P, "‘§ W1 QV <. è · (/
1. · ­ »‘ «· ·u‘·‘m^ •_§` ` ‘. 1 ; _'
* v 1 · @1% 1 2 ~ 11 1 1 em p’§`
1 ./f'1w L ~°_1"1·_,_ /‘?` 1 A, ‘ V lr ‘ 1
``ï 1 11 `1‘.11§‘1= 1/ i1 *1 ° è S“°"k‘ 1 `
‘ ‘ 1 ·· ;§~1`1;1·11‘1`·.1§‘1ï11’*ï»111 11111 1 dçle 1 1 “ 1 1 " E
= A « "f=1ï,,€»;`1"; 1u1`11,11=1_1«11 1 ’ ` zg 1 ` 1 .
1 ~ =1 ~= 11 ·.· ¤»1x1‘ " ë w ' «··1*`1
z 11 11 $1 @y"`·§·­W ` " ï’ 1g»f1’111‘1 ;>
11 111 ïgäg á 1 111 6 ‘ ` _, ·‘ ’
1 1:111 ` 1 ,1 1 11, 51 ,; {felt? ` E`; ' ;€
1 E _«{:1`~.:!_1‘­ 1111 W«m1¤xmm M4 @1 [ _ { /1 ; _
W11g‘ .1. 1 , J Y *
S 1 /, 1/'E/)7;11°,£/M ,· /21/ /,1 , 1
· 1 11 1 ¢·<</»"w 11 » 1/ 11 .
· @1%% "1 · «;,ï 2 « , 1% 1 1
V 1,/,11. E _ 4 >ïi,`;;,;. , K x __ »
1 ” . ·',»"/Mv 1 ~$’ Mie; ,,1 ygás à 611 =
4 . 1U .~, ,111 ¤~ « _­ ,/ ­·»·· ,/=’ ` J
·’ 1:1.1 1"11'1111­111 ¤W“]°”> W 1 .@< <4 /1 1 1 U @ Joure 1
1 ` ,1;/,, 1_g1=;1‘ «m·m .. Nk j ë; _ S; 1 1
, /,« ;;¢·` . 1 A1. ,1% ` ïï _qi1;:/1 ~~ ‘
F11 1‘»‘ :1 ·`·· 1 e "< . _v ‘ 1 1
Hu«Aeï¤uye M% /7%%*-;/
‘ " '§_ T~ :;ï‘lY$1‘1 « ‘ I . . 1/ Q? ’;_~‘.
1 Q 1 11 1 ll ' f 7*:%; ` QE11 {
1 __`>`,_‘ `1 `1‘1_j /;,·/gy" 1 / Q1 j f' C- ‘ Y I,
1 1'1 .> ’’`> *1 N §i1111’^/" .1*?1ï?t£§1¤£¢Jä1 $.¢®·"11
1 ç ,411 >>e« ’· 1 1
I @1-E‘2 · ‘ -g<; Y fe ,/1 ‘1,_j1e`;; ,.;;-,5.;,;; ^" , _ _ 1
"">=»4 ‘ ‘ 11511 wéyä 1- ___ 1
:4 1* / v/;/""‘§ 1 ’ -1 ‘ j ‘ 1
1 1J '/ 11111 S10 UBIL 1 ’ 1 11 1 1
` V1 1 ,1 iw &`V0]? BIL. 1__, »_­ ;1I,ê1·:> __ I I rm ,JgEkgïN[9BT'
1 I VV Jv»"t:§1_`ç { /’=/ «1 , 3 .1, 1, r , V X 1
‘ "·>· ` " ‘ 1 2* ' AA ‘· 1
1 1 11 LE 1 1111 `1`1 »’'. 1 ’ ’ ‘ ‘
1 g` . 1 ‘* s 113%/ ‘ , _ 1
~ · `¢_ ~ `A ` 111/ 'ff f · 1
1 t- ,` 1 » · I 1 ,1«~·'r Y 1, ­ .
‘ » ` ` \ ' « v .
` "è ~ 111 __ 6 ` ‘ "J1' ·~`N " ·· `Y 1
1 Q 1`= 11 11111* 1 ;‘? ¥>;,, G - V 1-.; 11 1m' 1 1 1
R E 1 ‘ "* `< ‘ ië -; .« ,’ ’ · 1 ··#, . 1 1 1 I
Y j ‘ 1 -- _ ïï 2- 134 1 · (1 _ .... 111 " . 1
‘ 1`¤` 1§ïC1`;I:>. > T" XX 1 P J? `, -1 ‘ 1 ` ` 1 ­­ 1 011J`91' 1
Q i ` "`1 r, -1 " `:ïi·?ï?_SE11­` _ yn d A 'ç^ 1`· __ ,.£·:¤;”‘€=x=~>: ` E ä mY·‘ ` 111 CJ; 1` · 1
~ `< 1 ;;1«>«ï·¤" M ":sï* "§*%l ;- ­· ‘ »> ` ä ` ‘. 1 J; ’
S[]]1a3l‘Q’4_& `· ‘­·­­­_· 1 ~· ’ _ _1 " `:?j;.._` §‘~ ~ ·«` s< ·- `ï _x ·_ . » ,," r ,, 1‘··.`_ ` _: ‘ " :1 1 ‘ 1
______. 11111"111111 " ‘ · ‘ 221* ‘*1xQ;1~11«1;:>.`,1 ‘ F 4 `· 1 1 1 11 1
· - Y S? g` ; - Y`, F? >;ï"& 1/. M ­ ` `_ ~ ' _
·"./« /, V_;\` . _ " _ f_ _­` ` l l` l :.·>"·· y {
hh- Y '” ‘f ` Y` 7'T "'J_ "‘ ,7 > Y ,1 >_ _ _ k vv rr >rW`^r- N *rYvY‘<'•fr~­y'“ _·"·_¢­*`°*­Yr~>f’ vl-wi >_ Q uw- {J