HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 426.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

i ZS) V
De belangen van landbonw en scheepvaart beide
(de hoofdfactoren van Fricslands bestaan), dulden geene l
meren, geene banden meer, en wanneer de provincie
zelve de hand krachtig aan den ploeg slaat en toont die 2 i
banden afdoende te willen verbreken, dan zal zij in T i
hare pogingen zeker niet alleen staan, maar krachtige ,·
e medewerking van het Rnk erlangen. .
Daarvoor waarborgen ons de kapitale sommen, Q
die in andere deelen des Rijks voor soortgelnke wer- ‘
A ken en droogmakerijen van wege den Staat jaarlgks ,
worden toegestaan. ,
October 1874.

ë
i
l
ë
l
à
r J
in /