HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 501.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

Q

{
Lrxern. nmnmo.
Per transport . 16 005 f 650110
8. Kanaal de Gracht te Sneek. . L . 1000
‘ ce. Aardewerk 8800 B1", :`1
P 80 ers. . ‘ ....... ,, voro
b. Grondberging. .... ,, 1000 lg
E rv. WVinst en risico 15 M,. . . 1056
- - ,, 9096 {
Q 8. Kanaal de Houkesloot, in lI .... 5200 .
ct. Aardewerk 69 600 M", à-
­ 50 cts ..... . . . . f 31300
l b. Grondberging over 5 jaar,
8 H. A. huur à f 700. . . ,, 5600
c. Winst en risico 15 M,. ,, 5220 5
N--- 15620 1
10 tot en met 17. Kanalisatie door
de meren en poelen, te zamen lang in ‘j
meters. ............ 10 325
zz-. Aardewerk 186 000 M3, tl
55 cts. ........ f 102 300
Z1. Wiiist en risico 15 ‘>Q, ,, 1534:5 A
ï -- - - ,, iivors
Eindelijk nog : ~_
ä Voor bruggen. ...... calcula. ,, 30 000
[ -­----­ -­------ » <
Totaal Bedrag. . 32 620 _/` 861510
R Van dit bedrag kan worden afgetrokken ;
b NN. 1". Besparing op de onderhoud-
kosten van zeeweringen van Hindeloopen tot j
den Vuurtoren, ter lengte van 2500 meters;
de kosten bn vernieuwing om de 35 jaren , à `
f 70 per M.,_f 175 000, is per jaar f4¢100, j
----- - ----­- - - - l
Transporteore. . 32620 _/` 861 510
l
E
l
1
4
l
r