HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 511.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

2-L
LENGTE. ismiimc.
Por t1·21.11spo1‘t . 8805 f 55éh009
éh. Kziiiïmi Rictiiioor ­- Hissciiieer, iii
uiotors. . L .......... 1150 ,·
ee. Oiiteigoiiiiig 3 H. A., à.
f 2500. ........ f 7500 Q
' b. Aardewerk 55 500 M3 51 45 ,, 22 725
0. Groiidbcrgiiig H. A. V
à 700 ......... ,, 1750 . 7
el. NVi11st 011 risico 15 M,. ,, 3400
­~»w­% ,, 35 375 ` .
5. Kzuizml de Iiidijk, i11 iiiotcrs . . . 2&0
zi. Azirdcwcrk 3050 M3 à 00 f 1 830
b. Gr011db<2rgii1g. . . Nihil
«·. XVi11st 911 risico 15 %. . . 275 `
»~- ----·- ,, 2105
0. Kïmzml Pick0111<e01·- -`VVijddrzmi , iii
iiiotcrs ............. 1100
ri. O11tcig011i11g 2 H. A., à
3000. ........ j 6000
6. .A3.I‘(1€V`(à1`iï 37 500 M3, z`x I
50 cb ......... ,, 18750
0. G1‘Ol1db€1‘g11lg over 5 jzmr,
2% H. A., huur à f 700 . . ,, 1750
rl. VVi11st 011 risico 15% . ,, 2800 5
­~­-­»-«--- ,, 29 300 .
7. Kzuiaal door 11<‘tAV1j(1(1FüZL1 C11
_ do Gocuw, in 111<·»t0rs. ....... /1800 5
u. Ai`da111mi11g 011 drooghoudem, 7 4100
b. A5u‘dcWc·rk 52 800 A13., à
50 cts ......... ,, 20 400 7
0. Winst C11 risico 15 %. . ,, 3 900
M---- -- ,, 37 700
Tl‘il11Sl)O1`iZCOI'C 10 095 f 059149
f -