HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 513.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

¥
22
LENGTE. Jnsiiiike. j
Per transport . 1750 f 192 002
C C. Binnendnk Hindeloopen-VVerkurn,
in meters 1750.
Kanaalkant. j
‘ Gelijk aan den binnenkzmt Bl B2 B3 . . ,, 9 820 j
` Binnenkant.
Strzmdzijde Nihil. I
D D. Kzuizml tusschen de beide a/c`sluitdijken. ` I
. Verwerken van den grond, tztludseeren en Bj
scherven der dijken. ........ ,, 141200 .
E E. Binnendnk door ’t Worlïiiiiier Nieuw- '
land, in meters .......... 2000 ‘ j
re. Landenteigening v00r dezen
dijk en lmimztl F F , tezamen 8 l
A., àf 2000 ...... f 16000
6. Fünselierven, tztludseeren. ,, 1 300
re. Het plrmtsen der zeden. . ,, 5=10
-~- -ï ,, 17 810
F F. Kanaal tusschen E E en L L, in
meters 2000.
a. Afdmninen en dreegheuden f 297
Z). Lieliten der zeden en geul-
graven ......... ,, 525
c. Aardewerk. ..... ,, 72 000 [
el. Bernisleet. ..... ,, 955
Wiiist en risico ..... ,, 7500 g
­­ 81 277
G. Deergmving van den zeedijk, eztlcula ,, 3 000 N
ll. Idem ........... ,, 2000
I. Afsluiting der lieven te Werlciini. . ,, 41000
II. Nieuwe rüweg, lung 775 M., ezmleulu. ,, 3000
j Trznisperteere. . 3 750 f 454139
l
l
E
s

A ä
I. ,l L