HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 458.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

21
ICAART I, LENGTE. BEDRAG. '
A. Haven te Hindeloopen wordt uitge-
trokken als ........... Rijks zaak.
° B‘ B2. Afsluitdijk Uil11(1(flOOP011-··-V01‘l{LlllI,
j in meters ............ 875 4
j (Wiiist, risico, gereedsclmppeii en arbeids-
1 loonen zijn van B B tot F F onder de bere-
j kening begrepen).
Buitenkant.
j ee. Büswerk. ..... f 3 600
Z2. Wralï ....... ., 15000
v. Zuilenbnznlt. . .... ,, 92000
d. Klei. ....... ,, 12 000
j """"”' 122 GOO
j Binnenkant.
l re. Rijswerk. ...... f 1500
6. Betuining. ..... ,, 1050
j c. Wrzilï ....... ,, 2360
j -.--- . ...-. ,, 1910
" B3 B1. Afsluitdijk Hindeloopen ­--Wverkum,
j in Meters ............ 875
V Buitenkant.
j H. Pzmlwerk ...... f M3 700
7:. Begording. ,.... ,, 3137
0. Beschoeiing ..... ,, '75(55
A cl. Llzer. ...... ,, 1030
j 0. `Turi`. ...... ,, 290
1 _/. Wralc en deksteen. . . ,, 2860
j g. Klei. ......., , 1000
,, 59 582
j Binnenkant.
j Gelijk zum de berekening B‘B2. . . . ,, eL910
j Trzuisporteerv. . . 1750 f 192 002