HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 598.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

. 5 v
16
Breedte voldoende; verdieping tot 2 M. + Z. P., bo-
demsbreedte 20 M. vallingen 1 % op 1. 1
8 NB. Van No. 1 tot 9 hebben wg voor de be- p
staande vaarten eene tegenwoordige diepte aangenomen
. van 1,50 M. + Z. P. zoodat de verdieping over het
geheel _5 d. M. bedraagt. .
Thans zgn we genaderd tot de noinmers 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 en 17, Waar het kanaal loopt door mo-
ren en poelen, en die wg onder één rubriek vvensohen
te behandelen.
Die meren en poelen zgn de volgende:
Aramis. na.
N. 10. Zandige Grons, lang 1250, groot p. ni. 19
N. 11. Vlakke Brekken, ,, 1800, ,, ,, ioo
N. 12. Oudegasterbrekk. ,, 1300, ,, ,, 140
N. 13. Sipkemeer, ,, 700, ,, ,, 20 ·
N. 14. Rietmeer, ,, 550, ,, ,, 20
N. 15. Hissemeer, ,, 600, ,, ,, 16
N. 16. Piekemeer, ,, 725, ,, ,, 17
N. 17. Sneekermeer, ,, 3400, ,, ,, 540
Samen lengte 10325, opervlakte 872
Het is algemeen bekend, dat de vaart door de be~
staande nieren voor de scheepvaart zeer hinderlgk en ,1
belemmerend is, zoovvel door de ongeregelde en te Wei- ii
nige diepte van die waters, als door het gemis aan jaag-
en trekpaden langs de geulen, die in sommige voor
de vaart worden onderhouden.
Bovendien is de ervaring voorhanden, dat het gedu­ i
rig baggeren dier geulen kostbaar en tevens een zeer
ondankbaar Werk is, en ook dat de meren in hooge