HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 603.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

l E
15
' of waterloozing, lang 400 Meters, terwijl de richting
· van de overige 750 M. loopt langs de einden der lan-
den en er alzoo bp de onteigening geen schadelüke
.# afsnüdingen behoeven te geschieden.
% De onteigening wordt hie1· gesteld op 24 M. breedte, '
7; zeer ordinair land.
ï ­ N. 5. Kanaal de Indgk tusschen het Hissemeer
i en Piekemee1·, lang 240 Meters.
Te brengen op eene diepte van 2 M. + Z. P., met
J bodemsbreedte van 20 M. en vallingen van 1 % op 1,
breedte voldoende.
N. 6. Kanaal van het Piekemeer tot het WV§ddraai,
houdende de bestaande vaart langs den Hemdük, ter
lengte van 1100 Mete1·s.
Te brengen op eene diepte van 2 M. + Z. P., met
bodemsbreedte van 20 M. en vallingen van 1% op 1.
Hierbij wordt aangenomen, dat de bestaande vaart
gemiddeld 7 M. wüd is en er alzoo aan de einden der
landen eene breedte van p. m. 20 M. moet worden
A onteigend.
N. 7. Kanaal door het V/`ijddraai en de Geeuw
over IJlst naar Sneek ter lengte van 4800 Meters.
X Breedte voldoende.
Te brengen op eene diepte van 2 M. + Z. P., met
l bodernsbreedte van 20 M. en vallingen 1% op 1.
ii N. 8. De stadsgraoht te Sneek van de Geeuw tot
; de Houkesloot, lang 1000 Meters. Te verdiepen tot
j 2 M. + Z. P., onder voldoende vallingen.
N. 9. Het kanaal de Houkesloot van af de Stads-
J gracht te Sneek tot in het Sneeker meer bij de Zwa-
gen, ter lengte van 5200 Meters.
1
S
3
I