HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 634.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB


14
op eene kanalisatie van WVorkum naar de Nieuwe We-
tering. '
Hierbü is zooveel mogelijk gelet op verbreeding en
K verdieping van bestaande waterwegen en het schep-
l pen van nieuwe door meren en poelen; op deze wüze
wordt weinig kostbaar land vergraven, en het kosten- _'
bedrag van het geheel staat de uitvoering der zaak i
des te minder in den weg.
Vervolgen we dus hierin onze beschouwing met
kaart II.
N. 1. Kanaal van de zeesluis te Woi·ku1n langs
de Dolte tot de Rolpaal, ter lengte van 2755 Meters.
Breedte voldoende, diepte te brengen op 2 M. + Z. P , ·
bodeinsbreedte 18 à 20 M., met vallingen van 1 op 1.
N. 2. Kanaal van de Rolpaal langs het Klifrak
en het Lange Vliet tot de zandige Grons, ter lengte
van 2000 Meters.
Breedte voldoende, diepte te brengen op 2 M.
+ Z. P., bodemsbreedte 20 M., vallingen van 1% 4
op 1.
N. 3. De Züpesloot, van de Oudegaster Brekken A
tot het Sipkemeer, ter lengte van 300 Meters.
Te brengen op eene diepte van 2 M. + Z. P. met
' bodeinsbreedte van 20 M., en vallingen van 1 op 1.
Voor dit kanaal moet eene breedte van 15 Meters Bp
wordend onteigend.
N. 4. Nieuw kanaal van het Rietineer tot het His- g
semeer, ter lengte van 1150 Meters. ä
Te brengen op eene diepte van 2 M. + Z. P., niet i
bodeinsbreedte van 20 M. en vallingen van 1 % op 1.
In den weg van dit kanaal bestaat reeds een sloot
‘ 1
3
1
l