HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 654.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

10
wordt voorgesteld een afsluitdük B l, B2, B"; een bin-
nendijk 0 C en daar tusschen een open kanaal D D,
ieder lang 1750 M.
De afsluitdük BBB sluit zich aan den bestaan- ·».
den zeedijk bij den VVorkumer vuurtoren aan en vormt
met dezen een geheele afsluiting van de haven te Hin- ` _
deloopen tot de zeesluis te Workrim.
Ter plaatse waar deze. düken gelegd worden is
het overal stevige grond, en de aanleg zal derhalve _
zeker en niet overdreven kostbaar zijn. ­
De waterstand is met volzee gemiddeld:
B‘ tot B2 lang 875 meter, 1,50 lIi
B2 ,, B3 ,, 875 ,, 0,90 ,,
Om de dan overtollig geworden zeeweringen PP P
voor goed overbodig te maken, en het droogvallende
bepaald productieve strand O O met zekerheid in
land te herscheppen, wordt voor een en ander de vol-
gende constructie voorgesteld.
B' B2. Lengte 875 M., hoog ­|­ vz. 4 M., buiten-
valling 3% op 1, binnenvalling 2% op 1, aanleg 36
M., kruinsbreedte 3 M., voor de buitenvalling rus-
werk en bazaltlaag tot 3 M. + volzee; voor de voor-
- loopige afdarnming een kleidäk tot 2 M. -[- vz. en
voor de binnenvalling des dijks, ter voorkoming van
afkabbeling, van den bestaanden grondslag af ter hoog-
te van 50 c. M. Jr- vz. eene rüslaag met platte berm, '
ter dikte van 10 c. M., voorzien van betuining en
wraklaag, zwaar 25 c. M.
B’B". Lengte 875 M., hoog ­{­ vz. 4 M., bui-
tenvalling 3% op 1, binnenvalling 2% op 1, aanleg
29,25 M., kruinsbreedte 3 M., voor de buitenvalling
il ,.