HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 1

JPEG (Deze pagina), 456.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

‘ï‘
I.
1 ONT$</ERP O
' 'äïê ..
1 jj JN lä]ü'l‘Rl·1l§l{IN(? ‘ |
. «11·1­1 · ·;gt O
1
j?RïEsL,AA1>£».19¤s**'
ä .
HAfNDEI.. NïJVERHETlD,SCHEETPV1ART
EN AFSTROOMJNG. lï
O
(,H1‘(älDIIET.IH·1I<I) DOOR ’|?\lCli KA;T:'[`EN )
pi DO( JR '
I.
~ I
J1
A. U 111 A. lg
Lul dm' t~I:1•«·11 1.111 i11«· I·111«L
lïl 1
11
J? 1
1 O

wm SNQl*)l{`, 111.1
qfi VAN 1)RU’l‘EN & §l1El«)KER.
1 874.
(2