HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Raad der gemeente Stad-Doetinchem: dat hij met de meeste belangstelling gezien hePagina 3

JPEG (Deze pagina), 699.99 KB

TIFF (Deze pagina), 10.09 MB

PDF (Volledig document), 6.06 MB

DOETINCHEM, 25 N111*0111111·1 18715.
LM-----
W1j 11C1)1JCl1 110 001 V11E11.G0s11. 10 110011 10(?1{O111C11, 0011 alschrift
11111 0011 11001 11011 1r1fl{l(1 110201* G0111001110 111111 110 '1`1100110 K{1l11(1l`(1Cl`S1Z11Cl1-
GOl1C1`ïlê11 g01ig1 ï1L11`OS, 1l()11L1(?1111C 1*01z1101<, 0111 111j 110 1JC11El11(1C1111g 1101 110-
, g1`()O`1111g 11111 110*1 DOP2l1"11C111C111 11111 13i1111011111111101·110 Z11k011, 1110110,1 1877,
111 1JCg111S(?1 11:111 10 110111011, 11111 1101 \`O1‘1{ 1101 '()1'1)O1C‘1`11lg' 1*1111 (11*11 1111110
1.1ss01, 110111 1101 Rijk 111001 1110111011 l111g`<‘'([)(`B1`(1. 111 1111111 1875 \'C1`l1(‘11(1(l()l`
110 111111011 1*1111 011 gL‘1l1(‘C1l1011, 111110ss011 101 1)C'()1‘L101'111g` l1"Z(‘1` 110110*01 110-
1ä11]g1‘1tj1{O an11g1110g011110i11 111111 11011 3111110101 '21l1 111111101l1äl11(,1SC11C Z2l1{(‘1`1 111g`(‘-
11101111. 11100*0 110 ll2111Z101l1111{O 1)1L111I`{lg(& 1111 f`3111)1,1)1)11,-, 111101 1101’1·111*1111~l11!0
S1ïl1€‘11 11111 (1011101]:11111 Y()O1‘ 1111 \`(‘1‘1{ 111111 111*1 Rijk 1I(1(‘g'OZ(‘gl1>, l' 110 1*01-
ZC1{C1`111g g(‘'(‘11, (1111 110 \'O1'ä121l`1` 11111 0011 \'(‘11l1§;` 1J(‘`()(')1`1‘(‘Q1 £è`Cl,11‘C‘111‘ 11111
0118 Yil11(‘1‘1{l11(1, <111)Ol‘ 110 'L‘1`1)(‘1(‘l'111g` <11(‘1' 111101·11:1111_11111l0 111*101, 111 11()()g`1‘
1111110 2111 \'()I`11(‘11 1)C'()l`L1C1'L­1.
D0 O'<‘1'11'11f;L`111g', 11111 110 8("(1<_‘1`11 001111*011 g`1‘1{(11,‘S1(‘1'(1(‘ 11*011s1·11, 1111
1*01110101‘111g 1101 111ïl11S g{`O1l(‘l‘1 v(‘1]\v111A11·11)(1$(1(` 1'1'11‘1`, 2111L‘1‘1l 111101 11i11‘1101·i110‘
11111 11111(S\’L‘g`1‘ 1(ïlll \`1>1`(11‘11 `(‘1'`111l1, 111101 11110 110 '1·U11(‘111 11011li“11, 110 z1111l<
111 11110 \YC1\v1.11C11(111(‘1(1 001111011ig, 11111111 <11'11lgl,‘1]<1 111111 10 1101*01011