HomeDoor den Raad dezer Gemeente daartoe gemagtigd, veroorlooven wij ons, u te verzoeken, het bij Uwe Vergadering aanhangige ontwerpPagina 3

JPEG (Deze pagina), 369.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 2.36 MB