HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 642.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

' "(,_"Q`Z. .».· . . , K .. . ,. , ' ,r ‘ ,_..,.Y _ >_ , . _
l
7
ij De vraag is maar: zijn de uitkomsten aan den ge-
.) leverden arbeid evenredig?
j Niet gaarne zou ik de goede trouw, de waakzaam-
heid, de zorgzaainheid van D. B. en raadsleden in
opspraak brengen. Maar wat richten zij eigenlijk anders
uit dan steentjes aan te dragen voor een gebouw,
j waarvan de grondslagen niet deugen?
Bedoelingen mogen nog zoo rein, nog zoo oprecht
l wezen, iets grootscli brengt men er niet mede tot
stand. Hoogstens plaveit men er den weg naar de
§ hel mede.
l
Wat nu het ware euvel betreft, dit hoop ik in
de volgende bladzgden duidelijk aan te toonen.
Hoeveel gebreken er ook bg het Gemeentebestuur
aan te wijzen zgn, de Haagsche burgerij verbeelde
zich niet dat aan haar alles blinkend schoon is.
, Haar mag, o1n te beginnen, verweten worden dat
alle gevoel voor consequentie mist.
Weiischt zi_j er in te berusten, dat de zaken op goed l
geluk, broksgewij s , al naar de omstandigheden drijven
of voorschrijven, afgehandeld worden, moet het
weten. Ontdoe zi_j zich dan echter van het grimmig
en kribbig masker, dat haar zoo misstaat.
Ziet zij daarentegen heil in het zelf ter hand
nemen van het stuurrad, vatte daartoe het snel
en onwrikbaar besluit.

i
l
l
il ­