HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 631.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

i
l
A
l
j
>
l
. 5
Q, en een machtige ,,veste" als Delft reeds geruimen
{ tijd opgeheven is, houdt de nawerking van het ver-
; leden aan.
Zonder steenen omheining, zonder fiere patri-
ciêrs, zonder recht van meespreken in het Geheim
l Besogne, heeft den Haag, tot de Revolutie
«· daar was, in gulden knechtschap voortgesukkeld.
, En thans? Geëmancipcerd is het asscliepoestertje
uit glorierijke dagen. Juist terwijl het den Staat -
och arme! - niet langer meeliep, kwam zij, de
a jongste van Hollan d’s stedemaagden, tot nooit
verwachte uitbreiding.
Of het een blijk van gezond innerlük leven is,
daar zou menig hartig woordje over kunnen vallen.
Hoe het zij, de rijksmagneet, om een goedge-
kozen uitdrukking van Burgemecs ter S wnnars
te gebruiken, trekt, en blijft trekken.
l Dit ware niet alleen niet te betreuren, maar ook
toejuiehing waard, indien het Haagsche leven op
L idealistische, en tevens door en door practische leest
geschoeid was. Indien er sporen van Haagsch jv u b l i e
spirit te ontdekken waren. Indien het maar niet
zoo jammerlük gesteld was met de Haagsche ge-
meentepolitiek.
Naar gewoonte heeft de Pers, ook bij het Heul-
straatincident, ook bij de jongste begrootingsdebatten
` l
l
l