HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 586.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

,,Een flater" heeft ,,l‘let Vaderland" ’s Raads
besluit tet gedeeltelijke verbreeding van de Heul-
, straat genoemd. ,,Bedenkeli_jk en antipathiek wegens
l, den inheud, maar 00k deer de wijze waarop, de
Q emstandigheden, waaronder het is genemen. Dat de
tetstandkeming mede ep rekening te stellen is van
velen, die wij gaarne als enze geestverwanten be-
schouwen, is daarbij reden tot enaangename ver-
, w0ndering."
Naar het eerdeel der veeruitstrevende redactie,
is ,,de verruiming van de binnenstad een zware,
ingewikkelde en eek teere arbeid, waarvan de veer-
bereiding aan B. en NV. is. Bemeeilükt de Raad
dezen arbeid neg veer de gereedheid, dan kan hij
een gevaar zgn veer de stadsbelangen. Het is, naar
enze evertuiging, gebleken?
Thans de aanval in een stekelige peinte saam-
getrokken: ,,De verbetering van de binnenstad is
l dringend, maar dringender neg is een ernstig deer- l
, dachte veerbereiding." i
l l
l
l