HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 530.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

ç ‘ l
l
r 32 I
)g een verkeerswog (of ringlvoulevnrd) om de oude stad
4 heen, de beide stations met ell<:m.r verbindend,
i BG11 V(·¥l`lï(%(¥l'SV(¥g 1Jl1SSCl1G11 11Bt C()1]l`«I`11111 GD 11Bt Stï«lL1011
E H. IJ. g
liet vaststellen van een uitbreidingsplaii (met verlegging l
{ der easernes naar de duinen),
het verscherpen der strelverordening o. zi. tot het tegen- J
l geen van verkapte liodelerlj, Si`·l‘Elïl»tSCllêl1(1(%l`ü, enz.
l @@11 ]1l(’111V ]l1l1S@l1ll1, «
I (1911 11191V(1l1 SCl10l1V1)l1l`g`. ë
l
5) Doch zelfs (1l6l”1{Li1.11gH,{Ll1(1@ treden de heftigste partij- l
§77`2`L11g€1`S G1lï21,11(1€l` g€1l1OGi`;.
G) 1Veet de redactie van ,,Lend en Volk" soms een nl
` middel om aan die force majeure te ontkomen? Haar {
Y ,,Zwerte stippen" van Zaterdag 28 Ootolier lezende,
zou men zoo zeggen dat de lïiesvereenigingen het meer
voor het lvesoliikken lielvlien. Niets is minder waar. ä
7) Mocht ik diena.2mgamide een Wenscli uiten, dan zou l
het zijn dat de solirijver dor ïmrtilïelenreelïs over Stadsuit- 1
1 lireiding in ,,De Nien we Co u r en t" ertoe besluiten kon
o deze in broolinrevorm uit te geven.
l 8) Zie het ertilïelr ,,H:mlgs<=l1 BGl1@Gl"7 in ,,Het Vader- .
l lund`° van 17 Out.
l ,
[ =
t l
E
@ l
l=
l
l
l i
’ z
l a