HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 661.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

¤
AANTEI<3I{l<ZNINGl<ZN.
1) Tijdens het eorrigeeren wordt mijn aandacht er op
,,« gevestigd dat er hier wellicht eoniusie zou kunnen ont-
., staan. Deux pays luidt immers op zijn 2`LCCl`l1`Ftà.iI-N(%(l@1`-
duitseh: lief land!
En nu brengt de beleefdheid mede, om het kiesehe van
het geval, de pertinente verklaring af te leggen dat er
hier geen jeu de mots bedoeld was. De geheele samen-
hang wijst het trouwens uit. Voor phaenomenaal zou ik
den initiatiefnemer in zake de verbreeding (sic!) van de
Heulstraat niet gaarne willen verslijten. WVaarmede nog
I niet gezegd is dat er niets buitengewoons aan hem te
jj onderkennen valt.
l 2) Als ik zeg: de noodige winkeliers, dan vergis
i ik mü. Niet in alle behoeften voorzagen de toenmalige
' handeldrävende middenstanders. ’t Een en ander moest
il men vaak tot de kermis wachten om zich aan te kunnen
.» schaffen. Van de vreemde kooplieden, die men hier graag
i terugzag, zgn er enkelen van lieverlede Hagenaars ge-
worden, ja genaturaliseerd.
je 3) Scheveningen, met zijn eigenaardige zeden en ge-
woonten, maakte, hoewel een gemeente met den Haag
vormend, destijds een geheel afzonderlijk en afgezonderd
wereldje uit.
4) Evenmin dat wij nog steeds wachtende zijn op
abattoirs,
keuring van levensmiddelen,
het wegbreken van krotten, in verband met het in het
’ leven roepen van dragelüker woningtoestanden,
een beter ingericht gymnasium (krijgen we, dank zij
het vrügevig aanbod van een trustkoning),
X
i
vl
H