HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 685.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

­
29
Wil de burgerij het incoherente systeem, dat op
de Groenmarkt, en in alle deelcn van het gemeente-
beheer, zoo fnuikend werkt, den kop indrukken, zij
late het niet bg die negatieve gedachte. Zü neme
zich ernstig voor eens kalm te onderzoeken wat er
van ’t Haagje, zooals het, verknoeid en al, daar
fl ligt, nog te maken is.
1 Een program van gemeentepolitiek heeft
wel iets vcrleidelijks. Schare zich dan echter de meer-
derheid o1n een man, die, als het ware, zulk een
program verpersoonlijkt. Anders geeft het niets.
Maar als zoo’n parel, zoo’n evenknie van wijlen
JULES Ausmcn hier gemist wordt, wat dan?
Laat men het eerst proloceren 1net een comite
uit energieke mannen, die het vertrouwen der gansche
vb burgerij bezitten, samengesteld. Allieht zal de ge-
schikte leider onder hen te vinden zijn.
Ende desespereert niet!
Ten slotte: hoe ter wereld is het intelligente
lieden kunnen opkomen dat den Haag een wereld-
. stad moet worden, of bezig is te worden? Daar sta
~ ik letterlijk verbaasd van. Zoo beijvert zich een on-
genoemde schrüver in ,,Hct Vaderland" ons de over-
tuiging te schenken dat ,,de overgang van het klein-
steedsche naar de cischen, die aan een wereldstad
gesteld worden reusachtig (is)". R)
Heeft de schrijver zich wel van de porteezijner
opmerking rekenschap gegeven? Ziet hi_j werkelijk
in zijn drooinen een wereldstad uit den Haag
verrüzen, dan wensch ik hem met die schoone illusie
geen geluk.
l .
,~//H
il