HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 600.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

ë
F
,

28
VAN Duim. en mc WiJs maakten ruiterlgk ,,amende
honorable," maar het ruiterlgke bestond hierin dat
het de belastingopbrengende burgerg is, die ,,opdokt!"
Voor haar, ,,l’éternelle victime," heeft die
niallc geschiedenis een bitteren bgsmaak. De twee
zichzelf censureerendc Raadsleden zgn er met
E een ,,ainende honorable" af, denken dit ten minste. 0
Om de ,,3,111äIlCl0 2`LI]1èl`C,n die de burgerg tc slikken ·
kreeg, bekommeren zich geen jota, geen sikke-
pitje, geen nagelneep!
En zoo gaat het dag aan dag. De Javabr ug
zal er in twec tempo’s komen, net alsof het een
doodgewone kiesrechtregeling gold! Het He uls tra a t-
_‘ incident houdt ons, bg deze najaars­temperatuur,
Q lckkertjes warm. De haven (ik durf niet zeggen de
vissehershaven, want de rceders hebben er geen W
belang bg, zoo ’t nu verluidt!) is weer een open
V vraagstuk geworden. Aan het fameuze uitbrei-
dingsplan 7) wordt, eer het in staat van wgzen
is -- of in staat door wgzen te worden begrepen! -
i alvast door de ontwerpers­zelf danig gctornd. De
verminking van den Hofvgver staat voor de
........ Poort. ‘
ä
Heusch, zoo te regeeren is geen kunst. Dat de
ë H.H. dat nu niet vatten!
!
$

l.
Q: i